King-Naresuan

ดาบนำทัพ ‘พระนเรศวร’ ในการทำสงครามกับ พม่าในสมัยก่อน

May 6, 2019 - admin

Comments are off for this post.

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือที่คนไทยหลายๆคนรู้จักกันดีในฐานะ ‘พระองค์ดำ’ ราชการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่รวมทั้งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของประเทศไทย พระองค์ทรงเป็นผู้กอบกู้อิสรภาพของประเทศไทย จากการสูญเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก ท่านทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล