การฝึกซ้อมดาบ Katana

March 27, 2018 - admin

Comments are off for this post.

ดาบคาตานะนั้นจะมีรูปแบบลักษณะองศาของการต่อสู้ที่เฉพาะตัว และจะพยายามดึงประโยชน์ออกมาให้ได้มากที่สุดในการโจมตีแต่ละครั้ง ก่อนจะเริ่มพูดถึงวิธีฝึกซ้อมดาบคาตานะก็จะต้องเริ่มจาการจับดาบให้ถูกวิธีก่อนดาบ คาตานะ จะถูกเก็บไว้ที่เอวด้านซ้าย และจะดึงออกจากฝักดาบด้วยมือขวา โดยใช้มือขวาจับให้นิ้วชี้