วิธีการและขั้นตอนการทำดาบเหล็กน้ำพี้

February 14, 2018 - admin

Comments are off for this post.

ดาบเหล็กน้ำพี้เป็นดาบและมีดมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และได้ถูกนำมาใช้เป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณใช้รบกัน เหล็กน้ำพี้ถูกนำมาใช้ทำดาบได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่าเป็นเหล็กดีที่สุด ราคาของดาบเหล็กน้ำพี้นั้นจะแพงกว่ามีดดาบทั่ว ไป ยิ่งถ้าเป็นดาบเหล็กน้ำพี้ที่มีการลงลายสลักต่าง ๆ ลงไปก็จะยิ่งราคาสูงขึ้นไปอีก